08:00-09:00 Kayıt İşlemleri
05 Mayıs 2018, Cumartesi SALON A
Moderatör Uzm.Dr.Orhan ALTINÖZ
09:00-09:30 Uyku Fizyolojisi ve Anatomisi
Prof.Dr.Leven SAYDAM
09:30-10:00 Uyku İle İlgili Tanımlar
Uzm.Dr.Arzu İZMİR
10:00-10:30 PSG’de Hasta Bağlama Protokol ve Prosedürleri
Uzm.Öğr.Göv. Mehmet METİN
10:30-11:00 Kahve Arası
Moderatör Doç.Dr.Vural FİDAN
11:00-12:30 PSG’de Hasta Hazırlanması, Bağlanması, Takibi ,PAP Titrasyonu ve Sonlandırılması (İnteraktif)
Enf.Gülay OKUR, Uzm.Tekn.Yüksel KILIÇ
12:30-13:30 Öğle Yemeği
Moderatör Uzm.Dr.Sevinç ÜMİT
13:30-14:00 Kayıt Artefaktları ve Çözüm Yolları
Uzm.Dr.Orhan ALTINÖZ
14:00-14:30 PSG’nin Kullanıldığı Diğer Durumlar ( MSLT, MWT)
Uzm.Öğr.Göv. Mehmet METİN
 14:30-15:00 Uyku Laboratuvarı Standartları
Uzm.Dr.Mehmet Mustafa ÖZKÖSE
15:00-15:30 Kahve Arası
Moderatör Prof.Dr.Levent SAYDAM
15:30-16:00 PSG’de Uyku Evrelerini Skorlama Teknikleri
Uzm.Dr.Sevinç ÜMİT
16:00-16:30 PSG’de Solunum Olaylarını Skorlama Teknikleri
Uzm.Dr.Orhan ALTINÖZ
16:30-17:00 PSG’de Bacak Hareketlerini Skorlama Teknikleri
Uzm.Dr.Sevinç ÜMİT
06 Mayıs 2018, Pazar SALON A
Moderatör Uzm.Dr.Sevinç ÜMİT
09:00-09:30 PAP Titrasyonu
Doç.Dr.Vural FİDAN
09:30-10:00 PAP Titrasyonunda Sorunlar ve Çözüm Yolları
Uzm.Öğr.Göv. Mehmet METİN
10:00-10:30 OSAS’da Hangi Cihaz, Hangi Durumda Kullanılır
Uzm.Dr.Orhan ALTINÖZ
10:30-11:00 Kahve Arası
Moderatör Dr.Dt.Abdullah CEYLAN
11:00-11:30 PSG’de Ağız İçi Aparey
Dr.Dt.Haydar KARINLIOĞLU
11:30-12:30  PSG’de Kayıtların Skorlanması, Raporlanması ve Yorumlanması (Teorik )
Uzm.Dr.Sevinç ÜMİT
12:30-13:30 Öğle Yemeği
Moderatör Doç.Dr.Vural FİDAN
13:30-15:00 Örnek Epoklar ( Solunum Olayları, Uyku Evreleri, Bacak Hareketleri)
Uzm.Dr.Orhan ALTINÖZ
15:00-15:30 Kahve Arası
  SALON A UYKU LABORATUVARI
Moderatör Uzm.Dr.Sevinç ÜMİT Uzm.Tekn.Okay ERÖZGÜN
15:30-17:00

 

Kursiyerlerin İnteraktif Olarak Hasta Skorlaması, Raporlaması ve Yorumlaması Kursiyerlerin İnteraktif Olarak Hasta Bağlaması, Kayıt Takibi ve Sonlandırma
07 Mayıs 2018, Pazartesi SALON A UYKU LABORATUVARI
Moderatör Uzm.Öğr.Göv. Mehmet METİN Uzm.Tekn.Yüksel KILIÇ
09:00-10:30

 

Kursiyerlerin İnteraktif Olarak Hasta Skorlaması, Raporlaması ve Yorumlaması Kursiyerlerin İnteraktif Olarak Hasta Bağlaması, Kayıt Takibi ve Sonlandırma
10:30-11:00 Kahve Arası
Moderatör Uzm.Dr.Orhan ALTINÖZ Enf.Gülay OKUR
 11:00 – 12:30 Kursiyerlerin İnteraktif Olarak Hasta Skorlaması, Raporlaması ve Yorumlaması Kursiyerlerin İnteraktif Olarak Hasta Bağlaması, Kayıt Takibi ve Sonlandırma
12:30-13:30 Öğle Yemeği
Moderatör Uzm.Dr.Sevinç ÜMİT Uzm.Tekn.Okay ERÖZGÜN
13:30-15:00

 

Kursiyerlerin İnteraktif Olarak Hasta Skorlaması, Raporlaması ve Yorumlaması Kursiyerlerin İnteraktif Olarak Hasta Bağlaması ve PAP Titrasyon Uygulaması
15:00-15:30 Kahve Arası
15:30-16:30 Sosyal Güvenlik Kurumu Rapor İçerikleri Uyku Teknisyenliği Görev Tanımı ve Sorumlulukları
Doç.Dr.Vural FİDAN Uzm.Tekn.Yüksel KILIÇ
16:30-17:00 Genel Değerlendirme (Soru-Cevap)
Moderatör Uzm.Dr.Sevinç ÜMİT, Uzm.Dr.Orhan ALTINÖZ
08 Mayıs 2018, Salı SALON A ve SALON B
10:00-12:00 Sınavlar