08:00-09:00 Kayıt İşlemleri
20 Eylül 2018, Perşembe SALON A
Moderatör
09:00-09:30 Uyku Fizyolojisi ve Anatomisi
09:30-10:00 Uyku İle İlgili Tanımlar
10:00-10:30 PSG’de Hasta Bağlama Protokol ve Prosedürleri
10:30-11:00 Kahve Arası
Moderatör
11:00-12:30 PSG’de Hasta Hazırlanması, Bağlanması, Takibi ,PAP Titrasyonu ve Sonlandırılması (İnteraktif)
12:30-13:30 Öğle Yemeği
Moderatör
13:30-14:00 Kayıt Artefaktları ve Çözüm Yolları
14:00-14:30 PSG’nin Kullanıldığı Diğer Durumlar ( MSLT, MWT)
 14:30-15:00 Uyku Laboratuvarı Standartları
15:00-15:30 Kahve Arası
Moderatör
15:30-16:00 PSG’de Uyku Evrelerini Skorlama Teknikleri
16:00-16:30 PSG’de Solunum Olaylarını Skorlama Teknikleri
16:30-17:00 PSG’de Bacak Hareketlerini Skorlama Teknikleri
21 Eylül 2018, Cuma SALON A
Moderatör
09:00-09:30 PAP Titrasyonu
09:30-10:00 PAP Titrasyonunda Sorunlar ve Çözüm Yolları
10:00-10:30 OSAS’da Hangi Cihaz, Hangi Durumda Kullanılır
10:30-11:00 Kahve Arası
Moderatör
11:00-11:30 PSG’de Ağız İçi Aparey
11:30-12:30  PSG’de Kayıtların Skorlanması, Raporlanması ve Yorumlanması (Teorik )
12:30-13:30 Öğle Yemeği
Moderatör
13:30-15:00 Örnek Epoklar ( Solunum Olayları, Uyku Evreleri, Bacak Hareketleri)
15:00-15:30 Kahve Arası
  SALON A SALON B
Moderatör
15:30-17:00

 

Kursiyerlerin İnteraktif Olarak Hasta Skorlaması, Raporlaması ve Yorumlaması Kursiyerlerin İnteraktif Olarak Hasta Bağlaması, Kayıt Takibi ve Sonlandırma
22 Eylül  2018, Cumartesi SALON A SALON B
Moderatör
09:00-10:30

 

Kursiyerlerin İnteraktif Olarak Hasta Skorlaması, Raporlaması ve Yorumlaması Kursiyerlerin İnteraktif Olarak Hasta Bağlaması, Kayıt Takibi ve Sonlandırma
10:30-11:00 Kahve Arası
Moderatör
 11:00 – 12:30 Kursiyerlerin İnteraktif Olarak Hasta Skorlaması, Raporlaması ve Yorumlaması Kursiyerlerin İnteraktif Olarak Hasta Bağlaması, Kayıt Takibi ve Sonlandırma
12:30-13:30 Öğle Yemeği
Moderatör
13:30-15:00

 

Kursiyerlerin İnteraktif Olarak Hasta Skorlaması, Raporlaması ve Yorumlaması Kursiyerlerin İnteraktif Olarak Hasta Bağlaması ve PAP Titrasyon Uygulaması
15:00-15:30 Kahve Arası
15:30-16:30 Sosyal Güvenlik Kurumu Rapor İçerikleri Uyku Teknisyenliği Görev Tanımı ve Sorumlulukları
16:30-17:00 Genel Değerlendirme (Soru-Cevap)
Moderatör
23 Eylül 2018, Pazar SALON A ve SALON B
10:00-12:00 Sınavlar