08:00 – 09:00 Kayıt İşlemleri
20 Eylül 2018, Perşembe SALON A
Moderatör Doç.Dr.Vural FİDAN
09:10-09:30 Uyku Fizyolojisi ve Anatomisi
Prof.Dr.Levent SAYDAM
09:30-10:00 Uyku ile ilgili tanımlar ve Uyku bozukluklarının sınıflandırılması
Uzm.Dr.Saadet SAYAN
10:00-10:30 Polisomnografi Tanımı ve Endikasyonları
Uzm.Dr. Seçil BAHAR
10:30-11:00 Kahve Arası
Moderatör Uzm.Dr. Seçil BAHAR
11:00 -11:30 PSG’de Hasta Bağlama Protokol ve Prosedürleri
Doç.Dr.Vural FİDAN
11:30 – 11:45 Kayıt Artefaktları ve Çözüm Yolları
Uzm.Dr.Kamil ÖZDEMİR
11:45 – 12:00 PSG’nin Kullanıldığı Diğer Durumlar ( MSLT, MWT)
Uzm.Dr.Kebiret GÜLTOP
12:00 – 12:30 Laboratuvar Standartları
Uzm.Bio.Akın AKYÜZ
12:30-13:30 Öğle Yemeği
Moderatör Prof.Dr.Levent SAYDAM
13:30-14:00 PSG’de Uyku Evrelerini Skorlama Teknikleri
Uzm.Dr.Orhan DALKILIÇ
14:00-14:30 PSG’de Solunum Olaylarını Skorlama Teknikleri
Uzm.Dr.Kamil ÖZDEMİR
14:30-15:00 PSG’de Bacak Hareketlerini Skorlama Teknikleri
Uzm.Dr.Orhan DALKILIÇ
15:00-15:30 Kahve Arası
Moderatör Uzm.Dr.Kebiret GÜLTOP
15:30-16:00 OSAS’ta PAP Titrasyonu
Prof.Dr.Levent SAYDAM
16:00-16:30 Sorunlar ve Çözüm Yoları
Doç.Dr.Vural FİDAN
16:30-17:00 PAP Cihazları ve OSAS’da Kullanım Tercihleri
Uzm.Dr.Kamil ÖZDEMİR
17:00 – 17:30 PSG ve PAP Cihazları
Vahit TOPÇU (Pro-Tıp Firması)
21 Eylül 2018, Cuma SALON A
Moderatör Uzm.Dr.Sevinç ÜMİT
09:00-09:30 Skorlama Kriterleri
09:30-10:30 Örnek Epoklar Üzerinde Çalışma
10:30-11:00 Kahve Arası
11:00-11:45 İnteraktif Olarak Hasta Bağlaması, Kayıt Takibi ve Sonlandırma
Enf.Gülay OKUR, Uzm.Tekn.Okay ERÖZGÜN
11:45-12:30 İnteraktif Olarak Hasta Skorlaması, Raporlaması ve Yorumlaması
Uzm.Dr.Sevinç ÜMİT
12:30-13:30 Öğle Yemeği
  SALON A  
Moderatör Uzm.Dr.Sevinç ÜMİT Uzm.Tekn.Okay ERÖZGÜN
13:30-15:00 Kursiyerlerin İnteraktif Olarak Hasta Skorlaması, Raporlaması ve Yorumlaması Uyku Teknisyenliği Görev Tanımı ve Sorumlulukları
15:00-15:30 Kahve Arası
15:30-17:00 Kursiyerlerin İnteraktif Olarak Hasta Skorlaması, Raporlaması ve Yorumlaması Kursiyerlerin İnteraktif Olarak Hasta Bağlaması, Kayıt Takibi ve Sonlandırma
22 Eylül  2018, Cumartesi SALON A SALON B
Moderatör Uzm.Dr.Sevinç ÜMİT Enf.Gizem ÖZDEŞ
09:00-10:30 Kursiyerlerin İnteraktif Olarak Hasta Skorlaması, Raporlaması ve Yorumlaması Kursiyerlerin İnteraktif Olarak Hasta Bağlaması ve PAP Titrasyon Uygulaması
10:30-11:00 Kahve Arası
11:00-12:30 Kursiyerlerin İnteraktif Olarak Hasta Skorlaması, Raporlaması ve Yorumlaması  İnteraktif Olarak Hasta Skorlaması, Raporlaması ve Yorumlaması
12:30-13:30 Öğle Yemeği
13:30-15:00 Kursiyerlerin İnteraktif Olarak Hasta Skorlaması, Raporlaması ve Yorumlaması Kursiyerlerin İnteraktif Olarak Hasta Bağlaması, Kayıt Takibi ve Sonlandırma
15:00-15:30 Kahve Arası
15:30-17:00 Kursiyerlerin İnteraktif Olarak Hasta Skorlaması, Raporlaması ve Yorumlaması Kursiyerlerin İnteraktif Olarak Hasta Bağlaması ve PAP Titrasyon Uygulaması
23 Eylül 2018, Pazar SALON A ve SALON B
10:00-12:00 Sınavlar